Email: info@pracadlaopiekunki.eu

Dlaczego opiekunka osób starszych to zawód przyszłości?

Praca opiekunki osób starszych nazywana jest czasem zawodem przyszłości. Dlaczego?

Zwiększona średnia długość życia

Przede wszystkim jest to wynik tego, że nasze społeczeństwo osiągnęło pewien stopień postępu, pozwalający na wydłużenie średniej długości życia. Jest to kwestia rozwoju nowoczesnych technologii, które z kolei przyczyniły się do kolejnych odkryć natury medycznej. Umieralność związana z chorobami znacznie się zmniejsza. Wydłużenie czasu życia nie oznacza jednak, ze dłużej jesteśmy młodzi. Owszem, przy odpowiednim dbaniu o zdrowie i kondycję można znacznie poprawić swoją sprawność, jaką będziemy cieszyć się na stare lata. Niemniej, większość osób starszych, nawet żyjąc dłużej, boryka się z mnóstwem problemów natury zdrowotnej czy choćby takich, jakie związane są z wykonywaniem różnych czynności. Zmniejszają się ich możliwości ruchowe, słabnie słuch, wzrok i poczucie równowagi. Często dochodzą do tego problemy z demencją czy chorobą Alzheimera.

Nie zawsze rodzina może pozwolić sobie na stałą opiekę nad taką osobą. Bądź co bądź, sami również mają swoje rodziny, dzieci oraz pracę. Opiekunka, będąca w domu na stałe i często stająca się jak bliski członek rodziny, to dobre wyjście z takiej sytuacji. Zapotrzebowanie na jej usługi wciąż rośnie.

Zwiększenie liczby zachorowań na choroby cywilizacyjne

Z drugiej strony, pomimo mniejszej umieralności na jedne choroby, zwiększa się też odsetek zachorowań na inne, takie jak nowotwory, będące chorobami cywilizacyjnymi. W związku z tym rośnie też liczba osób starszych, potrzebujących opieki. Im starszy jest organizm, tym bardziej podatny na choroby nowotworowe.

Nowy model życia

Popularność korzystania z usług w opiece seniora związane jest również z obecnym modelem życia. Osoby młode, zniechęcone brakiem perspektyw zawodowych często zmieniają swoje miejsce zamieszkania. Nierzadko, na bardzo odległe. Niemniej, poczucie obowiązku jak i szacunek nie pozwala zostawiać im starszych krewnych czy bliskich samym sobie. Dbają o to, by dostawali oni możliwe wsparcie. Jest to wsparcie zarówno ze strony placówek opiekuńczych, jak i właśnie prywatnych opiekunek, które na stałe będą przy podopiecznym. Ośrodki opieki nad osobami starszymi są bowiem znacznie droższe i rzadko oferują opiekę na równie wysokim poziomie, jak i tak zindywidualizowaną, jak opiekunka.

Opiekunka nierzadko staje się w takim wypadku, jak już wspomniano, jak członek rodziny. Jest też swoistym spójnikiem i pośrednikiem między seniorem, a rodziną, lekarzem czy fizjoterapeutą. Dzieje się tak, ponieważ jako osoba przebywająca z seniorem najwięcej czasu, najlepiej jest w stanie zidentyfikować jego potrzeby.

Podsumowując, opiekunka osób starszych to bez wątpienia zawód z przyszłością i zapotrzebowanie na jej usługi w najbliższych latach będą coraz większe.

Dodaj komentarz