Email: info@pracadlaopiekunki.eu

Ile zarabia opiekunka osób starszych?

Pytanie na temat wysokości zarobków opiekunek osób starszych za granicą jest jednym z najczęściej pojawiających się pytań odnośnie tego zawodu. Potwierdzają to pracownicy agencji zatrudnienia. Należy podkreślić, że określenie jednej, zasadniczej stawki płacy opiekunki nie jest możliwe, ponieważ zależy ona od wielu czynników. Widełki wysokości wynagrodzenia są naprawdę bardzo rozpięte. Nawet wykonując tą samą pracę, o podobnym stopniu trudności czy zaawansowania, można dostawać za nią bardzo różne pieniądze.

 

Co wpływa na wysokość zarobków opiekunki osób starszych?

 

Zakres obowiązków opiekunki

Zacząć należy od podstaw, czyli zakresu obowiązków. Inne stawki dotyczą opieki nad seniorem, który jest w pełni samodzielny, kontaktowy i nie wymaga nocnego wstawania, a innych można spodziewać się, jeśli opiekunka jest podopiecznemu potrzebna w niemal każdej czynności w różnych porach doby. Im większy jest stopień niepełnosprawności oraz zależności od opiekunki, na tym większe zarobki może ona liczyć. Powinny one również wzrastać, jeśli w umowie opiekunka zobowiązuje się też do wykonywania większej ilości obowiązków domowych.

 

Lokalizacja zlecenia

Samo miejsce zamieszkania seniora również może (choć rzecz jasna, nie musi) rzutować na pensję opiekunki. Zarobki opiekunek w małych wioskach mogą być inne niż przy podobnym zleceniu w dużym mieście. Praca w opiece w Niemczech może też charakteryzować się inną stawką płacową w zależności od landu.

 

Sytuacja domowa

Jeśli opiekunka ma do pomocy inne osoby w gospodarstwie domowym, wielkość wynagrodzenia może być inna od tego, które otrzymywałaby samodzielnie zajmując się seniorem. Na zarobki może mieć też wpływ liczba podopiecznych (zdarza się, że opiekować się trzeba małżeństwem czy rodzeństwem), wielkość domu, konieczność opieki nad zwierzętami seniora.

 

Usposobienie seniora

Choć wydaje się to dziwny podpunkt, może mieć swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Seniorzy są bardzo różni. Bywa tak, że ich usposobienie pozostawia nieco do życzenia. Może to wynikać nie tylko z charakteru, ale również zmian neurologicznych zachodzących z racji chorób czy wieku, bądź zwyczajnie ze strachu. Przy najtrudniejszych przypadkach trudno jest znaleźć dobrą opiekunkę na stałe, rodzina może wówczas próbować kusić podniesieniem stawki za opiekę.

 

Doświadczenie i kwalifikacje opiekunki

Podobnie jak w większości zawodów, również w przypadku opieki seniora ważne są kwalifikacje i doświadczenie. Bardziej sprawdzone opiekunki, osoby znające świetnie język obcy i starające się o ciągły rozwój mają znacznie wyższe szanse na sowite wynagrodzenie. Dlatego warto ciągle się szkolić, brać udział w różnych kursach, by zagwarantować sobie jak najlepszą pozycję wyjściową przy negocjacji o poziom wynagrodzenia.

 

Łut szczęścia

To niestety rzecz, która sprawdza się w każdej innej profesji. Także u opiekunek osób starszych może trafić się zlecenie trudne, ale przeciętnie wynagradzane, ale i takie, przy którym opiekunka czuje się jakby “złapała pana Boga za nogi”. Pozostaje życzyć jak najwięcej takich przypadków, ale na wszelki wypadek jednak mocno wziąć sobie do serca punkt poprzedni i zyskać większą gwarancję wysokich zarobków.

Dodaj komentarz